Årsrapport 2004:
Situationen på narkotikaområdet i Europeiska unionen och Norge


Den tryckta versionen

PDF-filer med den tryckta versionen på de olika språken kan hämtas i avdelningen för nedladdning av filer.


Välkommen till årsrapporten på nätet. På den här webbplatsen finns en stor mängd information om narkotikaproblemet i Europa:

De främsta resultaten sammanfattas i tre pressmeddelanden.

Det finns flera ingångar till materialet:


Årsrapporten bygger på den information som ECNN har fått i form av nationella rapporter från EU-medlemsstaterna och Norge (som har deltagit i ECNN:s arbete sedan 2001). Den statistik som redovisas avser 2002 (eller det senaste år för vilket uppgifter finns tillgängliga). När det gäller motåtgärderna mot narkotikamissbruket och de tre temakapitlen kan det förekomma att nyare uppgifter än så redovisas.

Lanseringsdag: torsdagen den 25 november 2004 kl. 10.00 (CET).