Výročná správa 2004:
stav drogovej problematiky v Európskej únii a v Nórsku


Tlačená verzia

Súbory vo formáte PDF, obsahujúce tlačenú verziu správy v jednotlivých jazykoch, sú k dispozícii v sekcii súbory na prevzatie (downloads).


Vítame vás na stránke výročnej správy on-line. Nájdete tu množstvo materiálov o drogovom probléme v Európe:

Súhrn hlavných zistení podávajú tri tlačové správy.

Kde začať:


Táto výročná správa je založená na informáciách, ktoré vo forme národných správ poskytli EMSDDZ členské štáty EÚ a Nórsko (zúčastňujúce sa na práci EMSDDZ od roka 2001). Uvádzané štatistické údaje sa vzťahujú na rok 2002 (alebo na posledný rok, za ktorý boli k dispozícii). Údaje o opatreniach na užívanie drog a o vybraných otázkach môžu byť aj novšieho dáta.

Dátum uverejnenia: štvrtok 25. novembra 2004, 10.00 h (SEČ).