Sprawozdanie roczne 2004:
Stan problemu narkotykowego w Unii Europejskiej i Norwegii


Wersja do wydruku

Pliki w formacie PDF do wydruku w różnych wersjach językowych dostępne są w części do pobrania.


Zapraszamy do zapoznania się z internetową wersją sprawozdania rocznego. Na niniejszej stronie znajduje się niezliczona ilość materiałów dotyczących problemu narkotykowego w Europie:

Trzy komunikaty prasowe zawierają podsumowanie najważniejszych wyników badań.

Gdzie zacząć:


Niniejsze sprawozdanie roczne powstało w oparciu o informacje udostępnione Europejskiemu Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) przez Państwa Członkowskie UE oraz Norwegię (biorącą udział w pracach EMCDDA od 2001 r.) w postaci sprawozdań krajowych. Przedstawione tutaj dane statystyczne dotyczą roku 2002 (lub ostatniego roku, dla którego dostępne są dane). Nowsze dane mogą być dostępne w zakresie reakcji na używanie narkotyków oraz odnośnie zagadnień wybranych.

Data publikacji: czwartek, 25 listopada 2004 r., godzina 10:00 (CET).