Definisjon

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer tilleggslidelser (komorbiditet), eller dobbeltdiagnose, som 'samtidig forekomst hos en person av en lidelse som skyldes bruk av et psykoaktivt stoff, og en annen psykisk forstyrrelse' (WHO, 1995). Ifølge FNs organ for narkotika og kriminalitet (UNODC) er en person med dobbeltdiagnose en 'person som er diagnostisert til å ha et alkohol- eller narkotikamisbruksproblem i tillegg til en annen diagnose, vanligvis psykisk, f.eks. affektiv lidelse eller schizofreni' (UNODCCP, 2000). Med andre ord refererer tilleggslidelse i denne konteksten til samtidig forekomst av to eller flere psykiske lidelser eller personlighetsforstyrrelser, hvorav en er problematisk rusmiddelbruk.