Årsrapport for 2004:
narkotikasituasjonen i Den europeiske union og Norge


Papirutgave

PDF-filer av papirutgaven av rapporten på de forskjellige språkene kan lastes ned fra nedlastingsdelen.


Velkommen til vår årsrapport på internett. Her vil du finne store mengder informasjon om narkotikasituasjonen i Europa:

De viktigste funnene er kort beskrevet i tre nyhetsmeldinger.

Internettversjonen av rapporten er organisert som følger:


Årsrapporten er utarbeidet på grunnlag av de nasjonale rapportene innsendt til EONN fra EUs medlemsstater og Norge (som har deltatt i EONNs arbeid siden 2001). De statistiske dataene som legges fram, gjelder for år 2002 (eventuelt siste år med tilgjengelige data). Når det gjelder tiltak mot narkotikabruk og utvalgte aspekter, kan dataene være av nyere dato.

Sperrefrist: torsdag 25. november 2004 kl. 10.00 (CET).