Jaarverslag 2004:
Stand van de drugsproblematiek in de Europese Unie en Noorwegen


Gedrukte versie

De download-pagina bevat PDF-bestanden met de gepubliceerde versie van het jaarverslag in de verschillende talen.


Welkom binnen het on-linejaarverslag. De on-lineversie biedt een schat aan gegevens over het drugsprobleem in Europa:

Drie bevindingen worden in die persberichten samengevat.

Waar te beginnen:


Dit jaarverslag is gebaseerd op informatie die de lidstaten van de EU en Noorwegen (dat sinds 2001 aan het werk van het EWDD deelneemt) in de vorm van nationale verslagen aan het EWDD verstrekken. De statistische gegevens in dit verslag hebben betrekking op 2002 (of het meest recente jaar waarover informatie beschikbaar is). Voor wat betreft de maatregelen tegen drugsgebruik en de speciale kwesties kunnen de gegevens echter ook van recenter datum zijn.

Publicatiedatum: donderdag 25 november 2004, 10.00 uur (CET).