2004. gada ziņojums:
situācija narkomānijas jomā Eiropas Savienībā un Norvēģijā


Drukātais formāts

Drukātie dokumenti PDF formātā dažādajās ES valodās ir pieejami lejupielādes sadaļā.


Aicinām iepazīties ar gada ziņojumu tiešsaistē! Šajā vietnē atrodams bagātīgs materiālu klāsts par narkomānijas problēmu Eiropā:

Galvenie secinājumi ir apkopoti trijos ziņu izlaidumos.

Ar ko jāsāk:


Šis gada ziņojums ir sagatavots, pamatojoties uz informāciju, ko valsts ziņojuma veidā EMCDDA sniegušas dalībvalstis un Norvēģija (līdzdarbojas EMCDDA kopš 2001. gada). Šajā ziņojumā ietvertie statistikas dati attiecas uz 2002. gadu (vai pēdējo gadu, par kuru pieejami dati). Attiecībā uz atbildes pasākumiem narkotiku lietošanas jomā un izvēlētajiem jautājumiem informācija var tikt papildināta ar jaunākiem datiem.

Atklāšanas datums: 2004. gada 25. novembris, ceturtdiena, plkst. 10.00 (pēc Centrāleiropas laika).