Pranešimai spaudai

2004 M. METINĖ ATASKAITA: PAGRINDINIAI AKCENTAI

Pažangos ženklai: mažėjantis mirčių nuo narkotikų, naujų užsikrėtimo ŽIV bei heroino vartojimo atvejų skaičius, tačiau nerimą kelia augantis kitų narkotikų vartojimas

(25.11.2004 LISABONA DRAUDŽIAMA SKELTBTI IKI 10H00 CET/Briuselio laiku)

„Pastebėta teigiamų ženklų, liudijančių, jog kovojant su blogiausiais narkotikų vartojimo padariniais pasiekta tam tikra pažanga“, - sako ES narkotikų stebėsenos agentūros direktorius, Georges Estievenart. „Po daugelio metų didėjimo, dabar pastebima mirčių nuo narkotikų skaičiaus mažėjimo tendencija. Daugelyje šalių heroino vartojimas stabilizavosi, o ŽIV plitimas tarp asmenų, vartojančių intraveninius narkotikus, kai kuriose naujosiose ES valstybėse narėse gali lėtėti. Tuo pat metu vis daugiau imamasi priemonių, kuriomis siekiama sumažinti narkotikų daromą žalą, o didžiojoje Europos dalyje narkotikų vartotojams suteikiama daugiau gydymo ir priežiūros galimybių“.

Naujienų pranešimas PDF formatu

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | NO

Naujienų pranešimas „Word“ dokumento formatu

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | NO

2004 M. METINĖ ATASKAITA: „SVARBIAUSI KLAUSIMAI“

EMCDDA nagrinėja jaunų žmonių, besigydančių nuo kanapių priklausomybės, skaičiaus didėjimo priežastis

(25.11.2004 LISABONA DRAUDŽIAMA SKELTBTI IKI 10H00 CET/Briuselio laiku)

Specializuoti narkomanijos gydymo centrai daugelyje ES šalių praneša apie didėjantį besikreipiančių kanapių vartotojų skaičių. Apskritai, po heroino kanapės tapo dažniausiai registruojamu pagrindiniu narkotiku, kurio vartotojai kreipiasi pagalbos.

Ši tendencija išryškėjo 2004 m. Metinėje ataskaitoje apie narkotikų problemas Europos Sąjungoje ir Norvegijoje, kurią šiandien Briuselyje paskelbė Lisabonoje įsikūrusi ES narkotikų stebėsenos agentūra (EMCDDA). Ypatingą dėmesį skiriant „kanapių problemai bendrame kontekste“, ataskaitoje nagrinėjami klausimai, susiję su padidėjusiu poreikiu gydytis nuo pasaulyje plačiausiai gaminamo, gabenamo ir vartojamo uždrausto narkotiko.

Naujienų pranešimas PDF formatu

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | NO

Naujienų pranešimas „Word“ dokumento formatu

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | NO

2004 m. METINĖ ATASKAITA: 10 ATASKAITŲ TEIKIMO METŲ

EMCDDA teigia, kad informacija apie narkotikus išsiplėtusioje Sąjungoje „darosi vis svaresnė“

(25.11.2004 LISABONA DRAUDŽIAMA SKELTBTI IKI 10H00 CET/Briuselio laiku)

Pateikdama šiandien Briuselyje 2004 m. metinę ataskaitą apie narkotikų problemos padėtį Europos Sąjungoje ir Norvegijoje, Europos narkotikų agentūra (EMCDDA) teigia, kad informacija apie narkotikų problemos padėtį Europoje „darosi vis svaresnė“.

Šis pareiškimas nuskambėjo, ES agentūrai baigiant savo pirmąjį ataskaitų dešimtmetį ir pateikiant pirmą apibendrintą narkomanijos reiškinio apžvalgą 26 Europos šalyse nuo Atlanto iki Rusijos sienos. Per pastarąjį dešimtmetį EMCDDA dirbo kartu su valstybėmis narėmis, kurdama duomenų kaupimo priemones ir rodiklius, kad šalys turėtų „bendrą kalbą“, kuria galėtų aprašyti narkomanijos reiškinį. Ji taip pat padėjo sukurti nacionalinius narkotikų stebėsenos centrus visoje Europoje, kurie dabar vaidina esminį vaidmenį renkant ir aiškinant tinkamai politikai kurti būtinus duomenis.

Naujienų pranešimas PDF formatu

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | NO

Naujienų pranešimas „Word“ dokumento formatu

ES | CS | DA | DE | ET | EL | EN | FR | IT | LV | LT | HU | NL | PL | PT | SK | SL | FI | SV | NO