Määritelmä

Maailman terveysjärjestö (WHO) määrittelee sairauksien ”yhteisesiintymisen tai kaksoisdiagnoosin siten, että henkilöllä on samanaikaisesti psykoaktiivisen aineen käyttöä koskeva häiriö ja muu psyykkinen häiriö” (WHO, 1995). Yhdistyneiden Kansakuntien huumeiden ja rikollisuuden torjunnan toimiston (UNODC) mukaan kaksoisdiagnoosipotilas on ”henkilö, jolla on diagnosoitu alkoholi- tai huumeongelma sekä jokin toinen sairaus, yleensä psyykkinen sairaus, kuten mielialahäiriö tai skitsofrenia” (UNODCCP, 2000). Sairauksien yhteisesiintymisellä tarkoitetaan siis tässä yhteydessä sitä, että henkilöllä esiintyy samanaikaisesti vähintään kaksi psyykkistä häiriötä tai persoonallisuushäiriötä, joista yksi on päihteiden ongelmakäyttö.