Vuosiraportti 2004:
huumeongelma Euroopan unionissa ja Norjassa


Painettu versio

Painetun version pdf-tiedostot ovat saatavissa useilla kielillä lataussivulta.


Tervetuloa vuosiraportin online-version pariin. Sivustolla on runsaasti aineistoa Euroopan huumeongelmasta:

Tärkeimmät päätelmät esitetään pääkohdittain kolmessa lehdistötiedotteessa.

Aloittaminen:


Vuosiraportti on laadittu Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Norjan (joka on osallistunut EMCDDA:n toimintaan vuodesta 2001 lähtien) kansallisissa raporteissaan EMCDDA:lle antamien tietojen pohjalta. Tämän julkaisun tilastotiedot koskevat vuotta 2002 (tai viimeisintä vuotta, jolta on tietoja). Huumeiden käytön vastaisia toimia ja erityiskysymyksiä käsittelevissä osissa voidaan viitata tätä uudempiin tietoihin.

Julkaisuajankohta: keskiviikko 25. marraskuuta 2004, kello 10.00 (CET).