Aastaaruanne 2004:
Narkoprobleemide olukord Euroopa Liidus ja Norras


Trükiversioon

Trükiversioonid eri keeltes on PDF failidena saadaval allalaadimiseks.


Tere tulemast tutvuma elektroonilise aastaaruandega. Sellelt veebisaidilt leiate rikkalikult materjali uimastiprobleemide kohta Euroopas:

Kokkuvõte põhijäreldustest on esitatud kolmes pressiteates.

Millest alustada:


Käesolev aastaaruanne on koostatud teabe põhjal, mis on Narkootikumide ja Narkomaania Euroopa Järelevalvekeskusele esitatud Euroopa Liidu liikmesriikide ja Norra (osaleb kõnealuse keskuse töös alates 2001. aastast) riiklike aruannetena. Käesolevas aastaaruandes on kasutatud 2002. aasta (või viimase aasta, mille kohta andmed olid kättesaadavad) statistilisi andmeid. Uimastitarbimise vastaste meetmete ja valikteemade osas võib olla uuemaid andmeid.

Avaldamiskuupäev: neljapäev, 25. november 2004, kell 10.00 (Kesk-Euroopa aeg).