Ετήσια έκθεση 2004:
Η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νορβηγία


Έντυπη έκδοση

Σε μορφή PDF θα βρείτε τα πλήρη κείμενα των έντυπων εκδόσεων στις διάφορες γλώσσες. Είναι διαθέσιμα από το τμήμα μεταφορτώσεων.


Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο της ετήσιας έκθεσης, στον οποίο θα βρείτε πλούσιο υλικό πάνω στο πρόβλημα των ναρκωτικών στην Ευρώπη:

Τρία δελτία Τύπου συνοψίζουν τα κυριότερα πορίσματα.

Από πού να αρχίσετε:


Η ετήσια έκθεση βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχουν στο ΕΚΠΝΤ τα κράτη μέλη της ΕΕ και η Νορβηγία (η οποία συμμετέχει στο έργο του ΕΚΠΝΤ από το 2001) μέσω των εθνικών εκθέσεων που εκπονούν. Τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν αφορούν το έτος 2002 (ή το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία). Όσον αφορά τους τρόπους αντιμετώπισης της χρήσης ναρκωτικών και τα επιλεγμένα θέματα τα στοιχεία ενδέχεται να είναι πιο πρόσφατα.

Ημερομηνία παρουσίασης: Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2004, 10.00 (ΩΚΕ).