Årsberetning 2004:
narkotikasituationen i Den Europæiske Union og Norge


Trykt version

Beretningen findes som PDF-filer på de forskellige sprog i downloadsektionen.


Velkommen til årsberetningens onlineudgave. Den indeholder et righoldigt materiale om narkotikasituationen i Europa:

De vigtigste resultater sammenfattes i tre pressemeddelelser.

Hvor begynder man?


Årsberetningen er baseret på oplysninger, EONN har modtaget fra EU-medlemsstaterne og Norge (der har deltaget i EONN’s arbejde siden 2001) i form af nationale rapporter. De her anvendte statistiske data vedrører 2002 (eller det seneste år, for hvilket der foreligger data). Nyere data kan være brugt i afsnittene om initiativer til bekæmpelse af stofbrug og ved behandlingen af udvalgte aspekter.

Offentliggørelse: Torsdag den 25. november 2004, kl. 10.00 (CET).