Cena a čistota heroinu

Heroin se v Evropě vyskytuje ve dvou formách: jako běžně dostupný hnědý heroin (tj. ve formě chemické báze) a jako méně obvyklý a dražší bílý heroin (ve formě soli), který obyčejně pochází z jihovýchodní Asie. Podle zpráv z roku 2002 se průměrná pouliční cena hnědého heroinu v EU pohybovala mezi 29 eury za gram v Maďarsku a 161 eury za gram ve Švédsku, zatímco cena bílého heroinu se pohybovala mezi 32 eury za gram v Maďarsku a 213 eury za gram ve Švédsku (73). Tento cenový rozdíl pravděpodobně odráží čistotu prodávané drogy. Průměrné maloobchodní ceny hnědého i bílého heroinu v zemích, z nichž byly hlášeny údaje, byly v posledních pěti letech stabilní nebo klesaly, s výjimkou České republiky, odkud je hlášen růst cen. Zatímco pouliční cena hnědého heroinu klesla v roce 2002 v šesti z celkového počtu devíti zemí EU, která hlásí data, u bílého heroinu hlásila většina těchto zemí (čtyři ze šesti) růst průměrné ceny.

Průměrná čistota hnědého heroinu prodávaného na ulici se v roce 2002 pohybovala v EU mezi 10 % v Lucembursku a 43 % ve Španělsku. Průměrná čistota bílého heroinu se pohybovala mezi 7 % v Estonsku a Finsku a 75 % v Norsku. Čistota heroinu ve většině zemí EU v uplynulých pěti letech klesla nebo zůstala na stejné úrovni. Čistota hnědého heroinu se ve většině (sedmi z deseti) zemí, které hlásí tyto údaje, v roce 2001 zvýšila, ale v roce 2002 se tento trend obrátil a pět ze sedmi zemí (Dánsko, Lucembursko, Portugalsko, Velká Británie a Norsko) oznámily značný pokles průměrné čistoty heroinu. Průměrná čistota heroinu prodávaného na ulici v roce 2001 i v roce 2002 poklesla, ale údaje o vývojových tendencích v čase jsou známy pouze z tří zemí (Dánsko, Estonsko, Finsko).


(73) Viz Statistický věstník 2004, oddíl Markets Tbl 14.