Výroční zpráva za rok 2004:
stav drogové problematiky v Evropské unii a v Norsku


Tištěná verze

Soubory ve formátu PDF, obsahující tištěnou verzi zprávy v jednotlivých jazycích, jsou k dispozici v sekci „soubory ke stažení“ (downloads).


Vítejte na stránkách on-line verze výroční zprávy. Najdete zde množství materiálů o drogové problematice v Evropě:

Shrnutí hlavních zjištění nabízejí tři skové zprávy.

Kde začít:


Tato výroční zpráva vychází z informací, které EMCDDA poskytly členské země EU a Norsko (jež se na činnosti EMCDDA podílí od roku 2001) v podobě národních zpráv. Zde uváděné statistické údaje se vztahují k roku 2002 (nebo k poslednímu roku, za který byly k dispozici). Údaje týkající se opatření přijímaných v souvislosti s užíváním drog a vybraných témat mohou být i aktuálnější.

Datum zveřejnění: čtvrtek 25. listopadu 2004, 10.00 hod (SEČ).